mental health statistics, 1 in 4 people suffer with mental health problems self harm affects all ages, understanding and support are vital depression can be a debilitating illness and can be hard to deal with alone bipolar is a mental illness that can go undiagnosed for years, but with professional advice can be helped psychosis can be distressing for all, friendly support can make a difference schizophrenia is a misunderstood illness, education and understanding in the community will help those who suffer


Hanes HUTS

Mae HUTS (Help Us To Survive) yn sefydliad elusennol wedi ei leoli yng Ngorllewin Cymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion gyda sialensiau iechyd meddwl. Trwy gefnogaeth a rhyngweithiad cymdeithasol, mae aelodau yn cael lle mewn amgylchedd i feithrin a magu hyder a datblygu sgiliau i’w helpu yn y gymuned ehangach. Mae cefnogaeth ychwanegol yn cael ei darparu gan grwpiau Eiriolaeth, Canolfan Gynghori a sefydliadau perthnasol eraill.


Beth rydym yn gwneud?

Mae HUTS yn cynnig cyfle i bobl archwilio eu creadigrwydd drwy mynegiad artistig. Mae ‘rhain yn amrywio o wau a chrosio i byrograffeg a gwaith coed. Mae cyfleoedd ar gyfer archwilio a chefnogaeth mewn TG, sgiliau coginio, celf a chrefft ac unrhyw beth arall.


Pwy sy’n rhedeg HUTS?

Ymddiriedolwyr y Bwrdd sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am benderfyniadau gyda rheolwr yn delio gyda materion o ddydd i ddydd. Darperir cysylltiad arbennig un i un a chefnogaeth i unigolion gan weithiwyr cefnogi a gwirfoddolwyr.


Ble mae HUTS?

Mae ein hadeilad newydd wedi ei leoli ger yr afon Teifi yng Nghastell Newydd Emlyn. Rydym yn gweithredu ar draws tair sir sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro ac yn hapus i dderbyn cyfeiriadau wrth Feddygon, CPN’s neu unrhyw gorff broffesiynol arall o’r siroedd yma am aelodau newydd.