Staff

Sally Chorley
Sefyllfa: Rheolwr
Diwrnodau Gwaith: Llawn amser
Cysylltu: sally@hutsworkshop.org

Jonathan Davies
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafelloedd: Celf a Chrefft, Cegin
Diwrnodau Gwaith: Llawn amser
Cysylltu: jonathan@hutsworkshop.org

Carol Powell
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafelloedd: Celf a Chrefft
Diwrnodau Gwaith: Bore Dydd Llun a prynhawn Dydd Mawrth
Cysylltu: carol@hutsworkshop.org

Leslie Parry
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafelloedd: Celf a Chrefft
Diwrnodau Gwaith: Prynhawn Dydd Llun, bore Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Gwener
Cysylltu: leslie@hutsworkshop.org

Mike Wadley
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafell: Gweithdy Gwaith Saer
Diwrnodau Gwaith: Dydd Mercher a Dydd Iau
Cysylltu: mike@hutsworkshop.org

Anne Hamilton
Sefyllfa: Gweinyddol
Ystafell: Swyddfa
Diwrnodau Gwaith : Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher
Cysylltu: anne@hutsworkshop.org

Claire Morgan
Sefyllfa: Gweinyddol
Ystafell: Swyddfa
Diwrnodau Gwaith : Dydd Iau a Dydd Gwener
Cysylltu: claire@hutsworkshop.org

Kim Colquhoun
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafell: Crochenwaith a Chrefft
Diwrnodau Gwaith: Llawn amser
Contact: kim@hutsworkshop.org

Chris Martin
Sefyllfa: Staff Cefnogi
Ystafell: T.G
Diwrnodau Gwaith:
Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau
Contact: chris@hutsworkshop.org

Kim Bacon
Sefyllfa: Cydlynydd Ymgyfeillio
Ystafell: Swyddfa
Diwrnodau Gwaith: Llawn amser
Contact: Kim@hutsworkshop.org

Kathryn Horton
Sefyllfa: Gweithwyr Allgymorth
Ystafell: Swyddfa
Diwrnodau Gwaith: Llawn amser
Contact: Kathryn@hutsworkshop.org

Gwirfoddolwyr

Dorothy James
Ystafell: Celf a Chrefft
Diwrnodau Gwaith: Bore Dydd Iau

Lorraine Edwards
Ystafell: Celf a Chrefft
Diwrnodau Gwaith: Dydd Mercher

Val Jackson
Ystafell: Celf a Chrefft
Working Days: Dyddiau amrywiol

Ymddiriedolwyr

Nancy Jones
Gadeirydd

Mo Spowart Davies
Ysgrifennydd

Allan Davies
Trysorydd

Wendy Daniel

Pamela Evans

Helen Davies